VACCINATIE EN AUTISME

Vaccinatie en Autisme
Vaccinatie en Autisme
Elke vaccinatie leidt tot een flinke prikkeling van het immuunsysteem van een kind. Voor sommige kinderen is deze prikkeling zou hevig, dat zij er restverschijnselen aan over houden. De ernst van deze restverschijnselen varieert van kind tot kind. Gedacht kan worden aan verstoringen in de ontwikkeling van taal, motoriek, gedrag, etc. Ook het moment waarop deze schadelijke reacties zichtbaar worden, kan wisselen van direct na de vaccinatie tot een paar weken of jaren erna. Dat een bepaalde verstoring een rechtstreeks gevolg is van de vaccinatie is wetenschappelijk moeilijk te bewijzen. Zeker als de reactie pas na enkele weken optreedt. Een Engelse onderzoeker, prof. Wakefield heeft ontdekt, dat er een relatie is tussen autisme en de BMR vaccinatie. Deze relatie is ook door andere onderzoekers bevestigd. Met de HDT (Homeopathic Detox Therapy) wordt uitgegaan van energetische verstoringen die, door gebruik te maken van een homeopathisch geneesmiddel dat is gemaakt van het vaccin, kunnen worden hersteld. Op deze wijze zijn veel kinderen met gedragsstoornissen, zoals autisme, weer genezen en kunnen zij normaal functioneren.

Dit bericht is geplaatst in HORMONEN. Bookmark de permalink.