Contact en informatie

Autisme, homeopathie, bergambacht

Marije Rappoldt-Smits
Dijklaan 184
2861 EL Bergambacht
06 23 95 05 43
homeopathiebergambacht@outlook.com
Lid NVKH 05-1779. KvK nummer: 61664812

De praktijkruimte bevindt zich aan huis, maar is gescheiden van het privé deel. De linker voordeur is de ingang van de praktijk.

De Dijklaan bevind zich ten zuiden van het drop, tussen de rivier de Lek en het dorp in. Voor de deur is voldoende parkeergelegenheid. De dichtstbijzijnde bushalte is Bergstoepseveer voor lijn 194 en Bergambacht Centrum voor lijn 295 en 497.

Tarieven 2023
Gratis kennismaking met de homeopathie
Ik wil u graag uitleggen wat homeopathie inhoudt en hoe een homeopathische behandeling in zijn werk gaat. Dit gesprek is gratis.

Eerste consult       € 142,50
Vervolgconsult     € 95,-
(Alle tarieven zijn inclusief BTW )

Vergoeding zorgverzekeraar
Bijna alle zorgverzekeringen vergoeden via uw aanvullende verzekering geheel of deels het consult. Het eigen risico wordt dus niet aangesproken. Voor een overzicht met vergoedingen per zorgverzekeraar klik hier.

Lidmaatschap beroepsvereniging
Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Leden van de NVKH zijn aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Registratienummer RBCZ: 170362R

Klachten: Voor klachten verwijs ik u naar; Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht 06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr) www.zorggeschil.nl of naar www.quasir.nl  Voor het tuchtrecht kunt u zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu)

De patiëntenadministratie voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy document.