Contact en informatie

klik hier.
Autisme, homeopathie, bergambacht

Marije Rappoldt-Smits
Dijklaan 184
2861 EL Bergambacht
06 23 95 05 43
info@homeopathiebergambacht.nl
Lid NVKH

Contact

Uw naam

Uw e-mail

Uw bericht

De praktijkruimte bevindt zich aan huis, maar is gescheiden van het privé deel. De linker voordeur is de ingang van de praktijk.

Tarieven 2020
Gratis kennismaking met de homeopathie
Ik wil u graag uitleggen wat homeopathie inhoudt en hoe een homeopathische behandeling in zijn werk gaat. Dit gesprek is gratis.

Eerste consult       € 127,50
Vervolgconsult     € 85,-
(Alle tarieven zijn inclusief BTW )

Afspraak
Zowel overdag als ’s avonds.

Vergoeding zorgverzekeraar
Bijna alle zorgverzekeringen vergoeden via uw aanvullende verzekering geheel of deels het consult. Het eigen risico wordt dus niet aangesproken. Voor een overzicht met vergoedingen per zorgverzekeraar klik hier.

Lidmaatschap beroepsvereniging
Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Leden van de NVKH zijn aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Voor klachten verwijs ik u naar de website van RBCZ: www.rbcz.nu/een-klacht-indienen.html.

De patiëntenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Privacy document.